PNS v Liftago.network

Hledáme cestu, jak naše doručovací procesy digitalizovat a přitom získat jak flexibilitu, tak i ekonomiku pro vlastní přepravní síť a zapojené dopravce.

Digitalizace distributora tiskovin skrze zapojení do sítě

První novinová společnost, jakožto největší a nejrychlejší distributor tiskovin s vlastní distribuční sítí čítající 8,000 doručovatelů, zajišťuje doručení 1 mil. deníků do schránek každý týden. Doručovatelé jsou 6x v týdnu zaváženi dopravou PNS, která zároveň obsluhuje napříč celou republikou 14,000 prodejních míst. Už 70 let se PNS stará o to, abyste měli ve schránce nebo v trafice svůj oblíbený časopis či noviny. Zároveň působí jako alternativní poštovní operátor a ročně doručí 30 milionů adresných zásilek a 1 miliardu letáků.

Jakou výzvu v PNS řeší: Digitalizace

 Základem logistického modelu PNS je noční doprava, která probíhá 6x v týdnu po celé České republice a zajišťuje rozvoz denního tisku pro volný prodej a předplatné, letáků a adresných zásilek.  Na dopravu navazuje proces distribuce předplatného s časem doručení do 7:30. PNS potřebuje větší automatizaci při plánování rozvozů a monitoringu doručovacích procesů, které poslední roky probíhaly zavedeným způsobem. PNS se dívá po inovacích zrychlení procesů a další zvýšení standardů své logistiky. 

Jaké řešení nabízí zapojení do sítě Liftago.network

Pilot napojení do sítě Liftago.network umožňuje dopravní i distribuční části procesu PNS vidět okamžitý efekt digitalizace této tradiční služby na provozní ukazatele, rychlost a úspěšnost doručování, a urychluje tak snahy o rozšíření digitalizace. Momentálně tak testuje využití Liftago.network technologie pro řízení sítě vlastních doručovatelů.

 Doručovatelé PNS mohou díky zapojení se do Liftago.networku  zefektivnit svůj pracovní den tím, že  bezprostředně po doručení novin mohou zajistit doručování jiného materiálu z portfolia Liftago.network  Potřeby PNS rychle distribuovat zboží v noci jim totiž nemusí poskytnout vyšší vytížení než na několik hodin. Zároveň se tak jiným partnerům díky PNS otevírá možnost využití noční logistiky, která může výrazně ulevit dopravní situaci přes den.

 Na druhou stranu získává PNS možnost vykrývat si případné kapacitní potřeby (např. onemocnění doručovatelů) díky možnosti sáhnout do sítě pro volné řidiče z jiných segmentů zapojených do Liftago.network. 

„Hledáme cestu, jak naše doručovací procesy digitalizovat a přitom získat jak flexibilitu, tak i ekonomiku pro vlastní přepravní síť a zapojené dopravce. Proto testujeme zapojení interních doprav v Liftago.network. Sami také testujeme v Liftago.network náhrady za nemocné řidiče, nebo i ty, co nenastoupili na směnu,“ popisuje Jonáš Novák, ředitel distribuční sítě PNS.

Shrnutí možností spolupráce

Chcete se také zapojit do sítě Liftago.network?
Nebo potřebujete více informací? Vyplňte formulář níže a my se ozveme!


    * Povinné položky