Praha

Poplatkové schody

Do kalkulace odjetého množství jízd se započítávají jízdy taxi i jízdy zásilek podle principu:

1 odjetá taxi jízda = 1 odjetá jízda

Zásilkové jízdy:

1 adresa = 1 odjetá jízda
2 až 4 adresy = 2 odjeté jízdy
5 až 7 adres = 3 odjeté jízdy
8 až 10 adres = 4 odjeté jízdy
11 až 15 adres = 5 odjetých jízd
16 až 20 adres = 6 odjetých jízd
21 až 25 adres = 7 odjetých jízd
26 až 30 adres = 8 odjetých jízd
31 až 35 adres = 9 odjetých jízd
36 až 40 adres = 10 odjetých jízd
41 a více adres = 11 odjetých jízd

Počet jízd uvedený v tabulce níže je součtem všech jízd, které řidič vykoná za jeden kalendářní týden od pondělí 0:00 do neděle 23:59 (do celkového součtu se započítávají jízdy ukončené v tomto časovém rozmezí).

Výše řidičského poplatku odpovídá celkovému počtu odjetých jízd dle tabulky níže (počet jízd je rozdělen dle řidičské skupiny):

Taxi a Univerzal řidiči:

 

Cargo řidiči:

Důležité upozornění: Počet jízd nutných k dosažení nižšího poplatku se může změnit podle sezónnosti, ale vždy pouze až po ukončení zúčtovacího období. Pokud dojde ke změně, Liftago o této změně spraví řidiče vždy s dostatečným předstihem.

V případě, že vyzvedáváte zákazníka (přebíráte zásilku) mimo region Praha, je Vám započítána jízda za poplatek dle místa vyzvednutí zákazníka/zásilky.

Koeficient jízd ve špičkách

Pro řidiče ve špičkách máme zavedený koeficient, s jakým se takové jízdy počítají do poplatkových schodů. Řidiči, kteří nám pomáhají obsloužit zákazníky ve špičkách, budou mít díky tomu Liftago levnější (snáze dosáhnou na nižší poplatkové schody), nebo si přinejmenším vydělají více. Naopak řidiči, kteří jezdí Liftago spíše jen v časy, kde je řidičů dost a práce málo, budou mít Liftago pravděpodobně dražší.

Hodnota koeficientu, jenom v regionu Praha, je nastavena na: 2

Příklad: Pokud jste v těchto časech udělali 20 jízd, tak vám jich započítáme 40.

Časy, ve kterých bude dvojnásobný koeficient platit, najdete vypsané níže:

  • Pondělí – pátek: 7:00 – 8:00 a 17:30-18:30
  • Čtvrtek – neděle: 00:00 – 01:00 (jedná se tedy o středeční až sobotní noc)

Pozn.: Počítá se čas, kdy vznikla objednávka a jen na taxi

Akceptace

Jízdy se započítávají do dnů, kdy byly ukončeny. To znamená, že jízdy započaté v neděli před půlnocí, ale skončené v pondělí ráno se již započítávají do dalšího týdne.

Omezení za nesplnění stanovené akceptace
Pokud řidič nesplnil 2 po sobě jdoucí týdny aktuální minimální úroveň akceptace, následující týden nebude moct reagovat na objednávky z platformy Liftago (tzv. “ban”).

Co to přesně znamená?
V týdnu s omezením se řidič vůbec nemůže přepnout do stavu „Volný“ a přijímat zakázky. Následující týden může opět využívat služeb Liftago, a začíná novou dvoutýdenní fázi, ve které opět musí splnit požadovanou úroveň akceptace. Pokud řidič v jednom kalendářním roce dojde 2x k týdennímu banu, je spolupráce ukončena natrvalo.

Tarify

Pravidla tarifů
Po zavedení nových pravidel tarifů jste se dotazovali na důvody zavedení a reálnou funkčnost. Odpovědi na vaše nejčastější dotazy se dozvíte zde.

Rozmezí tarifů dle tříd vozů naleznete na tomto odkazu.


    * Povinné položky