Ostrava

Poplatkové schody

Do kalkulace odjetého množství jízd se započítávají jízdy taxi i jízdy zásilek podle principu:

1 odjetá taxi jízda = 1 odjetá jízda

Zásilkové jízdy:

1 adresa = 1 odjetá jízda
2 až 4 adresy = 2 odjeté jízdy
5 až 7 adres = 3 odjeté jízdy
8 až 10 adres = 4 odjeté jízdy
11 až 15 adres = 5 odjetých jízd
16 až 20 adres = 6 odjetých jízd
21 až 25 adres = 7 odjetých jízd
26 až 30 adres = 8 odjetých jízd
31 až 35 adres = 9 odjetých jízd
36 až 40 adres = 10 odjetých jízd
41 a více adres = 11 odjetých jízd

Počet jízd uvedený v tabulce níže je součtem všech jízd, které řidič vykoná za jeden kalendářní týden od pondělí 0:00 do neděle 23:59 (do celkového součtu se započítávají jízdy ukončené v tomto časovém rozmezí).

Výše řidičského poplatku odpovídá celkovému počtu odjetých jízd dle tabulky níže:

Taxi a Univerzálové

Cargo

Důležité upozornění: Počet jízd nutných k dosažení nižšího poplatku se může změnit podle sezónnosti, ale vždy pouze až po ukončení zúčtovacího období. Pokud dojde ke změně, Liftago o této změně spraví řidiče vždy s dostatečným předstihem.

V případě, že vyzvedáváte zákazníka (přebíráte zásilku) mimo region Ostrava, je Vám započítána jízda za poplatek dle místa vyzvednutí zákazníka/zásilky.

Minimální týdenní akceptace: 60 %

Jízdy se započítávají do dnů, kdy byly ukončeny. To znamená, že jízdy započaté v neděli před půlnocí, ale skončené v pondělí ráno se již započítávají do dalšího týdne.

Omezení za nesplnění stanovené akceptace
Pokud řidič nesplnil 2 po sobě jdoucí týdny aktuální minimální úroveň akceptace, následující týden nebude moct reagovat na objednávky z platformy Liftago (tzv. “ban”).

Co to přesně znamená?
V týdnu s omezením se řidič vůbec nemůže přepnout do stavu „Volný” a přijímat zakázky. Následující týden může opět využívat služeb Liftago, a začíná novou dvoutýdenní fázi, ve které opět musí splnit požadovanou úroveň akceptace. Pokud řidič v jednom kalendářním roce dojde 2x k týdennímu banu, je spolupráce ukončena natrvalo.

Tarify

Rozmezí tarifů naleznete na tomto odkazu.

 


    * Povinné položky