Taxi spolupráce (zejména taxi jízdy)

Jaké dokumenty potřebuji pro výkon osobních jízd?

 1. Živnostenský list (koncese)
  Pro přepravu osob je třeba vlastnit živnostenský list na koncesovanou živnost „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“
  O toto živnostenské oprávnění můžete žádat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.
 2. Žlutá karta (Zelená karta pro Slovensko)
  Průkaz řidiče taxislužby je nutné oprávnění pro přepravu osob, bez tohoto oprávnění nelze přepravu osob vykonávat.
  Žlutou kartu si můžete zajistit na každém úřadě s rozšířenou působností v místě vašeho bydliště. Pro získání není třeba skládat žádné zkoušky.
 3. Výpis z evidence vozidel taxislužby (osvedčenie vozidla taxislužby pro Slovensko)
  Váš automobil musí být zaregistrován v evidenci vozidel taxislužby. Registrace vám bude vyhotovena na úřadě s rozšířenou působností v místě vašeho bydliště či místě podnikání. Výpis z evidence vozidel vám bude vydán při zápisu do evidence.

Řidičský profil

Řidiči musí ve svém profilu uvádět aktuální a pravdivé informace o sobě i svých vozech a poskytovat níže zmíněné obrazové materiály v náležité kvalitě.

Do řidičské profilu bude třeba vyplnit následující informace:

 • Kontaktní údaje – Jméno a příjmení, telefonní číslo, email, město, ve kterém budete s platformou spolupracovat
 • Dokumenty – fotografii „Žluté karty“, fotografii řidičského průkazu, fotografii výpisu z evidence vozidel taxislužby, vaši osobní fotografie, fotografie malého technického průkazu, fotografie vašeho vozidla s viditelnou SPZ
 • Informace o vozidle – SPZ, značka, model, typ, rok výroby, barva, objem motoru

Následně bude třeba si v aplikaci vyplnit fakturační údaje (IČO, název a adresa provozovatele vozidla) a platební údaje.

Akceptace a poplatky

Akceptace je procentuální vyjádření počtu zaslaných nabídek, tzn. na jaké procento zaslaných poptávek řidič reagoval zasláním nabídky. V případě, že řidič nesplnil 2 po sobě jdoucí týdny aktuální minimální úroveň akceptace, následující týden nebude moct reagovat na objednávky z platformy Liftago (tzv. “ban”).

Neúčtujeme žádné měsíční poplatky nebo paušály. S Liftago platíte až při realizované zakázce. V tu chvíli se z vašeho výdělku strhne % poplatek z jízdného.

Aktuální výši akceptace a poplatků dle regionu naleznete zde.


  * Povinné položky