Standardy taxi

 • Při zpoždění > 1 min volat s omluvou a omluvit se ve voze ještě jednou.
 • Mít správně umístěný magnet/samolepku na obou stranách vozu.
 • Při absenci zákazníka minimálně 2x kontaktovat (nechat zvonit alespoň 20s) a vyčkat 5 min.
 • Při vstupu zákazníka pozdravit a ověřit si správnost objednávky (zeptat se na jméno a cílovou adresu).
 • Při změně trasy informovat zákazníka o navýšení ceny.
 • Mít vozidlo čisté a příjemně vonící.
 • Rádio méně hlasité, ti nejlépe hodnocení řidiči se ptají na preference rádia, případně zda si zákazníci přejí ticho.
 • Styl jízdy neagresivní v rámci pravidel provozu bez komentářů vůči ostatním účastníkům provozu.
 • Komunikace vedena velmi citlivě – je potřebné rozeznat, kdy se zákazník chce bavit a kdy nikoliv. Vyhýbejte se politickým, aktuálně covidovým a obecně kontroverzním tématům.
 • Na konci jízdy poděkovat a v případě žádosti o účtenku zákazníkovi účtenku vydat. Pokud nemáte oprávněně taxametr, sdělte zákazníkovi, že účtenka bude zaslána na email.


  * Povinné položky